Pozvánka na shromáždění 2018

Místo konání:
Jídelna 7. základní školy, Vinice

Termín konání:
8. října 2018, od 19:45 příchod účastníků, zápis, cca. od 20:00 zahájení shromáždění

Hosté:

 • pan JUDr. Jan Stránský – notář
 • zástupce Plzeňského Servisu
 • pan Igor Kovačič – údržbář

Program shromáždění:

 1. Zahájení, uvítání účastníků
 2. Volba předsedy shromáždění, zapisovatele
 3. Hlasování o odvolání členů výboru
 4. Hlasování o nových stanovách SVJ
 5. Volba nových členů výboru
 6. Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2017
 7. Ekonomická stránka SVJ (stav FO, dlužníci)
 8. Shrnutí průběhu posledních 12 měsíců (investice, postup revitalizace, prostor pro kontrolní komisi)
 9. Hlasování o výši a podmínkách úvěru plánované Revitalizace v souladu s NOZ
 10. Hlasování o schválení dodavatele revitalizace
 11. Volná diskuze a připomínky
 12. Hlasování o navržených investicích na kalendářní rok 2019 (pro případ, kdy nedojde k odsouhlasení úvěru dle NOZ)
 13. Případné hlasování

Důležité informace:
Účast všech vlastníků se doporučuje!!! V případě neúčasti využijte k zastoupení plné moci. Plnou moc musí podle NOZ ⋆ vystavit i jeden z manželů druhému (při vlastnictví jednotky v SJM ⋆)! Plná moc nemusí mít úředně ověřené podpisy. Občanský průkaz s sebou. Na Shromáždění nebude puštěn nikdo, kdo tam nepatří. Na Shromáždění nebude puštěn ani vlastník, který se nepodepíše do prezenční listiny.

Za výbor společenství:

Pavel Tručka předseda, Petr Mráz místopředseda
 

Dokumenty:
Pozvánka a program

Plná moc

Poznámky ke změně stanov

Stanovy Panorama Sylván 8.10.2018
 

Doporučení a souhrn kontrolní komise k úvěrům:
Doprovodný dopis

Tabulka srovnání úvěrů

Nabídky úvěrů:
Průvodní list k hlasování o úvěru na Shromáždění

ČSOB (16, 20 let)

Raiffeisen stavební spořitelna (16, 20 let)

Raiffeisen stavební spořitelna (25 let)

Stavební spořitelna České spořitelny (16, 20, 25 let)

UniCredit Bank (15 let)