Výzva k podání nabídky

Dáváme veřejně na vědomí, že tohoto dne 28.6.2018 vyzýváme třetí osoby k podání nabídky pro naše výběrové řízení na dodavatele stavby „REVITALIZACE BD PANORAMA SYLVÁN, ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY“.

Prohlídky nemovitosti je možné realizovat po individuální domluvě na tel. č. +420 777 968 697 v termínech od 16. 7. 2018 do 26. 7. 2018.

Výzva k podání nabídky
Přílohy vč. projektové dokumentace