Druhá část úklidu výtahových šachet

V úterý dne 4. 9. 2018 proběhne druhá část úklidu výtahových šachet, a to desinfekce. Akce bude probíhat celý den (cca. od 8 hod. do 18 hod.) postupně od vchodu D až do vchodu A zhruba po 2-3 hodinách. Během dne provede firma Farao i postřik proti mravencům zatravněné plochy v Atriu. Doporučujeme všem se tam aspoň tento celý den nepohybovat a vlastníkům/nájemníkům bytů s terasou v I.NP doporučujeme z terasy pro jistotu uklidit vše. Zprávu, prosím, předejte všem uživatelům Vašeho bytu.

Napsat komentář