Kamerový systém

Všem uživatelům našeho domu oznamujeme, že obrazový záznam z kamer bude pořizován z umístěných 15 kamer v garážovém prostoru naší budovy (1S, 11S – 24S), další 4 kamery umístěné u prostoru schránek a vstupem ke sklepům a do garáží jsou opatřeny stínítky tak, aby v žádném případě nezabíraly prostor chodby u hlavních vstupů do nemovitosti a prostoru před vstupem do výtahu (kamery 3P, 5P, 65 a 8S), ale pouze zmíněný uzký, prostor schránek, vstup ke sklepům a do garáži. Kamery umístěné před hlavními vstupy do nemovitosti a kamera zabírající dětské pískoviště (kamery 2P, 4P, 73, 9S, 10P) jsou provozovány pouze v režimu on-line.

Ke všem kamerám, které se konkrétního uživatele týkají, bude uživatel dostávat osobní přihlašovací kódy, kdy lze kameru použivat jako přehledovou (zmíněn režim on-line) a to jak na mobilních zařízeních (mobilní telefony, tablet, atd…) s aplikacemi pro Android a iOS a také na svých počítačích. Celý kamerový systém bude takto provozován pro všechny uživatele domu v režimu ON-LINE, na ktery není potřeba žádný, souhlas uživatele ani ÚOOÚ. Je nutné zmínit, že se doporučuje připojovat se vždy jen na max. 1 kameru, a to s nejnižším rozlišením, jelikož jinak systém může spadnout přetížením.

Nemovitost bude řádně označena cedulemi u vchod do nemovitosti, podle dokumentů poskytnutých na www.uoou.cz, tzn., že budou osazeny tak, aby byl člověk vyrozuměn o záznamu jeho obrazu ještě předtím, než do zaznamenávaného prostoru vstoupí (u vchodů cedule 40 x 60 cm se vším potřebným; u schodů do atria informační tabulka a nad garážovými vraty bude umístěna taktéž infocedule) s odkazem na Výbor SVJ s telefonem a webovými stránkami Správce zařízení, kde se osoba může dozvědět více o kamerovém systému ještě před samotným vznikem záznamu.

Využití kamerového systému k požadovanému účelu: ochrana majetku, prevence před vandalismem, zamezení vstupu nežádoucích osob, ochrana života a zdraví. Přístup ke kamerovému systému: Kamerový systém je uzamčen do speciálního bezpečnostního kufru a umístěn do speciální místnosti vybudované v 1. NP sekce „C“ našeho domu. Záznam bude poskytnut jen orgánům činných v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Záznam je povolen držet 7 dnů, poté bude automaticky smazán. V žádném případě nelze záznam poskytnout pro osobní potřeby uživatelů domu.

Výbor Správce zařízení musí před spuštěním kamerového systému v souladu s § 11 odst. 1 zákona 101/2000 Sb. zajistit řádné potvrzení, že byly všechny osoby starší 18 let s trvalým pobytem nahlášeným v našem domě (popř. osoby s povoleným pobytem adresou u nás v domě v případě cizinců) a zákonné zástupce za osoby mladší 18 let s trvalým pobytem nahlášeným v našem domě (popř. osoby s povolením pobytem adresou u nás v domě v případě cizinců), (dále jen ,,osoby s trvalým pobytem“), informováni o provozování kamerového systému v domě.

Tímto vás žádáme, abyste zodpovědně tyto informace předali všem uživatelům vašeho bytu/nebytového prostoru.

S pozdravem Tručka Pavel – předseda výboru Společenství vlastníků Panorama Sylván.

Plánek kamerového systému