Výzva vlastníkům v SVJ Panorama Sylván

Vážení sousedé,

výbor se během neděle 27. 1. 2019 shodl na tomto postupu. 

Vzhledem k tomu, že podpora získání úvěru na revitalizaci měla podpoloviční podporu všech vlastníků, konkrétně celkem 34,38 %, se výbor rozhodl doporučit vlastníkům zamyslet se nad dopady revitalizace (nejen pozitivní, ale i na případná rizika) a navrhuje všem vlastníkům, aby do úterý 5. 2. 2019 laskavě odpověděli na tento mail způsobem odpovědět všemnebo do kopie přidali tyto adresy: komisepanoramasylvan@gmail.com a dasky@post.cz .

Povinností výboru je a vždy bylo vykonávat vůli většiny. Na shromáždění vlastníků dne 8. 10. 2018 podpořilo věc celkem 60, 64 % všech vlastníků. To je číslo, které dává výboru silný mandát konat.

Na sobotním shromáždění 26. 1. 2019 přišlo jen 51,58 % všech vlastníků (z toho cca. polovina na základě plných mocí) a z toho jen 66,66 % věc podpořila, tzn. oněch 34,38 % všech vlastníků, což nelze bezpečně považovat za silný mandát ke konání. Podpis úvěrové smlouvy tak sice schválila nadpoloviční většina usnášeníschopného shromáždění, ale jistá obava o fakt, jestli tu revitalizaci nadpoloviční většina opravdu chce, tu visí ve vzduchu.

Pokud se na tento mail zpět ozve více jak 25 % (na podíly) vlastníků (podle NOZ), že by bylo rádo, kdyby proběhlo aktuální hlasování Per Rollam, ve kterém by muselo více jak 50 % vlastníků potvrdit revitalizaci, výbor takové hlasování okamžitě připraví a rozešle.

V rámci hlasovacího lístku by bylo další usnesení o hlasování s realizací lokálních oprav minimálně prostřední části střechy s komíny, střech mezonetů a vstupů do garáží v A a B. Další hlasování o investicích do problémů s tepelnými mosty, zatékáním a plísněmi v bytech na severní a západní straně (vč. lokálního řešení rohu bytu pí Jandíkové) by probíhalo až na podzimním shromáždění 2019. 

Za předpokladu odmítnutí realizace revitalizace, jak je nyní připravená, bude všem vlastníkům, kteří mají problémová okna doporučeno, aby si je, pokud uznají za potřebné, vyměnili na vlastní náklady a technologicky dle hotového projektu. Tím by odpadlo handrkování o tom, kdo si okna měnit nechce (a s tím spojený problém s nezískáním dotace 30 % z IROPu a možnostmi vzniku soudních sporů vzniklých dle škod vůči SVJ s jednotlivými vlastníky), zbavíme se řešení náhrad rolet a žaluzií (které zřejmě z FO nahradit stejně legálně nepůjdou) a dalších administrativních úkonů. Dále také uvědomění si, že při výměně oken vznikne obrovský nepořádek uvnitř v bytě. A především pak uvědomění si vysokého rizika, které na sebe jako jednotlivci můžeme převzít, viz informace od pana Ing. Doskočila:

Dobrý den p. Tručko, 

zájem o provedení komplexní revitalizace za současných úvěrových podmínek již značně upadl – souhlasné stanovisko vyslovila pouze ⅓všech vlastníků oproti ⅔na shromážděním minulém. Spousta vlastníků si patrně uvědomila, že za závazky SVJ ručíme všichni svým majetkem a v případě, že by SVJ skončilo v insolvenci, je na místě vlastníků i možná obava, že by se mohli octnout v exekuci bez svého přičinění, tedy díky sousedům – neplatičům, viz následující odkaz:

https://www.patria.cz/pravo/2181185/zprava-pro-vlastniky-bytu-ruci-ze-zakona-i-kdyz-o-tom-casto-nevi.html

Vlastníci možná přehodnotili celkový přínos revitalizace jako celku (nenávratnost) a obávám se též, že spousta vlastníků si uvědomila, že současné nastavení fondu oprav by zcela evidentně nekrylo požadavky na splátky úvěru (měsíční splátka úvěru bez přislíbené dotace by byla vyšší – 105,5 tis. Kč než fyzicky zbývá na účtu SVJ – 92,5 tis. Kč). Chápu tedy i tuto obavu vlastníků jako zcela na místě – padali bychom vlastně do dluhu (resp. ukrajovali naspořené) již od samého počátku…

Níže slíbené odkazy:

https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/jak-na-neplatice-u-svj.A150211_180339_architektura_web

http://ezin201602.pronasdum.cz/index.php?p=nechcete-se-podilet-na-splaceni-uveru-vaseho-svj

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/svj-dluhy-exekuce-krach-senat.A170419_180056_ekonomika_rny

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/svj-problem-s-svj-neplatici-kdo-uhradi-dluhy-fond-oprav.A170719_111609_dum_osobnosti_web

https://dostupnyadvokat.cz/blog/LN_muze_se_SVJ_nebo_bytove_druzstvo_zadluzit

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/48-tisic-cechu-pise-babisovi-ze-musi-platit-bydleni-za-sousedy-a-vlada-s-tim-nic-nedela-63959?seq-no=3&dop-ab-variant=1&source=article-detail

S pozdravem

Ing. Jan Doskočil

Tzn. pokud jste člověk, který revitalizaci nechce…

nebo člověk, který nyní není o revitalizaci bezpečně přesvědčený…

nebo člověk, který revitalizaci chce, ale bude rád za satisfakci, že existuje aktuální vůle nadpoloviční většiny…

či víte, že problémy, které máte, lze vyřešit vlastní výměnou oken…

…a jste ochotni podpořit lokální opravy tam, kde to hoří…

nyní je ta chvíle, kdy je třeba odpovědět:

„Mám zájem vyvolat aktuální hlasování o revitalizaci“

Výbor nadále musí postupovat podle schválených usnesení. Proto je termín na odpověď krátký. Do 12. 2. 2019, pokud nás ČSOB vyzve, máme podepsat úvěrovou smlouvu, od které ale můžeme i v budoucnu za nějakých podmínek odstoupit. Se stavební firmou si to vysvětlíme a k závazkům by stejně nemělo dojít dřív, než budeme mít jistotu úvěru.

Děkuji, pokud jste dočetli až sem.

Napsat komentář