Mimořádné shromáždění SVJ

 

Pozvánka na mimořádné shromáždění vlastníků

Společenství Panorama Sylván

 

Místo konání:          prostor atria našeho domu (při příznivém počasí) nebo prostřední část garáží (když bude pršet)

 

Termín konání:       30.9.2013 od 18.00 do 19.00 hodin

 

Program shromáždění:

  1. Úvodní slovo, představení jednotlivých bodů programu
  2. Volba nového člena výboru SVJ
  3. Řešení problematické situace po požáru
  4. Různé
  5. Diskuze a připomínky

 

 

Účast všech vlastníků nutná!!!

V případě neúčasti využijte k zastoupení plné moci.

Napsat komentář