Volba nového člena výboru SVJ

Dne 30.9.2013 na mimořádném shromáždění vlastníků jednotek odstoupil bývalý předseda Mgr. Roman Pešír z pozice člena výboru sdružení. S platností od 1.10.2013 se členem výboru stává pan Mgr. Petr Mráz, který byl při hlasování shromážděním za člena výboru na vlastní žádost zvolen. Na základě vnitřní dělby práce byl na první schůzi výboru v novém složení zvolen do čela výboru jako předseda zvolen pan Pavel Tručka dipl. um. a pan Mgr. Petr Mráz byl zvolen místopředsedou výboru.

Napsat komentář